top of page
interestmerch1.png

Với những kết nối mà chúng tôi tạo ra, khả năng sẽ luôn là bất tận. Hãy tham gia và trở thành một phần trong hành trình này cùng chúng tôi!"

TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP DUCATUS

Benefits Anchor

LỢI ÍCH KHI TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP DUCATUS

PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

cashlessmain.png

CƠ BẢN

Lợi ích

 • 3% DUC hoàn lại trên tổng doanh thu DUC mỗi tháng

 • Quảng cáo doanh nghiệp một lần merchant.ducatus.com

 

Yêu cầu

 • Đăng ký tại Merchant.ducatus.com

  Bổ sung thông tin doanh nghiệp trên danh bạ

 • Giảm giá ít nhất 5% cho khách hàng thanh toán bằng DUC (thanh toán một phần tối thiểu 30%) cho các sản phẩm và dịch vụ

 • Mua Thẻ cào DSV tối thiểu 50 USD, có thể bán lẻ cho khách hàng hoặc chuyển đổi thành DUC

merchdeluxe.png

SANG TRỌNG

Lợi ích

 • 5% DUC hoàn lại trên tổng doanh thu DUC mỗi tháng

 • Quảng cáo doanh nghiệp trên merchant.ducatus.com trong 5 ngày

Yêu cầu

 • Đăng ký tại Merchant.ducatus.com

  Bổ sung thông tin doanh nghiệp trên danh bạ

 • Giảm giá ít nhất 8% cho khách hàng thanh toán bằng DUC (thanh toán một phần tối thiểu 40%) cho các sản phẩm và dịch vụ

 • Mua Thẻ cào DSV tối thiểu 500 USD, có thể bán lẻ cho khách hàng hoặc chuyển đổi thành DUC

merchpremium.png

CAO CẤP

Lợi ích

 • 8% DUC hoàn lại trên tổng doanh thu DUC mỗi tháng

 • Quảng cáo doanh nghiệp trên merchant.ducatus.com trong 13 ngày

 

Yêu cầu

 • Đăng ký tại Merchant.ducatus.com

  Bổ sung thông tin doanh nghiệp trên danh bạ

 • Giảm giá ít nhất 13% cho khách hàng thanh toán bằng DUC (thanh toán một phần tối thiểu 50%) cho các sản phẩm và dịch vụ

 • Mua Thẻ cào DSV tối thiểu 1500 USD, có thể bán lẻ cho khách hàng hoặc chuyển đổi thành DUC

latestcashpay.png
bottom of page