top of page
aboutducmerch.png

Hãy thực hiện bước đầu tiên của bạn với tư cách là Doanh Nghiệp Ducatus và chào đón muôn vàn cơ hội đang chờ đón!

MỞ ĐƯỜNG CHO TƯƠNG LAI KHÔNG TIỀN MẶT

Giới thiệu về Ducatus Doanh Nghiệp

Không tiền mặt là một phong trào đang tạo được một bước đà đáng kể trong vài năm qua. An toàn và không biên giới, người dùng có thể tự do sử dụng các hình thức thanh toán thay thế và thực hiện lối sống không dùng tiền mặt.

 

Để hỗ trợ phong trào không dùng tiền mặt, chúng tôi đã tạo ra Ducatus Doanh Nghiệp. Chúng tôi ủng hộ tính khả dụng và đặc biệt khuyến khích mọi người giao dịch không dùng tiền mặt trong cuộc sống hàng ngày.

 

Chúng tôi cung cấp các công cụ hữu ích để nhiều người có thể tạo dựng tương lai tài chính của riêng họ và tạo ra sự giàu có của thế hệ. Chúng tôi tin tưởng vào sự hòa nhập và mời tất cả mọi người tham gia vào cuộc cách mạng không dùng tiền mặt mới này.

bottom of page