top of page

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN!

Đối với người dùng MỚI, vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới:

Chỉ mất 5 phút để hoàn thành biểu mẫu này.

Yêu cầu: tệp JPG, GIF hoặc PNG của logo công ty hoặc ảnh doanh nghiệp của bạn

Chi Tiết Doanh Nghiệp

Tên doanh nghiệp (Bắt buộc)

Ngành nghề kinh doanh (Bắt buộc)

Địa chỉ Doanh nghiệp (Bắt buộc)
(Đơn vị / Tầng / Tên Tòa nhà / Số hoặc Tên đường)

Thành phố, Quốc gia và Khu vực (Bắt buộc)

Điện thoại (Bắt buộc)

Cung cấp Sản phẩm / Dịch vụ (Bắt buộc)

Giờ kinh doanh (Bắt buộc)

Phần trăm DUC chấp nhận thanh toán (Bắt buộc)

Tải lên ảnh hồ sơ (Bắt buộc)

Chọn tập tin

Các chi tiết khác  (Tùy chọn)

Email

Website

Tài khoản mạng xã hội

Dòng giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin thích hợp khác

Tải ảnh lên

Upload
Upload
Upload
Upload
Upload

Vui lòng chờ xác nhận đăng ký của bạn!

latestcashpay.png
bottom of page